loading

Společenská odpovědnost

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.

pomáhá potřebným

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. podobně jako v minulosti, tak i v letošním roce pomohla lidem v akutní nouzi. Následky ničivého tornáda se naše společnost rozhodla zmírnit peněžitým darem na konto postižené obce Lužice u Hodonína. Tento peněžitý dar byl určen na přímou pomoc občanů této tornádem zdevastované obce.

Společnosti STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. se představuje v nové roli, ale přesně v duchu toho, co její představitelé říkají a k čemu se hlásí. STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. pomohla finančním darem občanům obce Lenora postiženým nedávným devastujícím výbuchem, který mnohé z nich zcela připravil o střechu nad hlavou. Starostovi obce Lenora panu Antonínovi Chrapanovi předali finančí dar p. David Voska (jednatel společnosti Activum, s.r.o. a člen STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.) a výkonný ředitel STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. p. Otto Hain.