Níže jmenované zásady upravují způsob, jakým je nakládáno společností STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. s osobními daty uživatelů (dále jen „Uživatel“) získaných na webových stránkách www.starinsurance.cz, (dále jen „Stránky“). Tato politika ochrany soukromých dat je platná pro webové služby i pro ostatní služby a produkty nabízené společností STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.
Osobní identifikační údaje

Vyhrazujeme si právo na sběr informací dvěma způsoby. První, po registraci, vyplnění vstupního formuláře a přihlášení se k odběru novinek bude Uživateli umožněn přístup na stránky. Uživatel bude požádán o e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a o údaje o kreditní kartě. Za druhé, Uživatel může zvolit možnost anonymního přístupu. V tomto případě budou jeho osobní identifikační údaje uchovány pro další použití pouze s jeho souhlasem. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí svých osobních identifikačních údajů. V tomto případě jim může být zabráněno v připojení se k některým činnostem nabízených na stránkách.

Neosobní identifikační údaje

Vyhrazujeme si právo na sběr neosobních identifikačních údajů o Uživatelích, kteří využívají Stránky. Neosobními identifikačními informacemi se myslí název prohlížeče, ip adresa počítače a jiné technické informace o Uživateli zjistitelné prostřednictvím připojení na Stránky, například poskytovatel internetových služeb apod.

Soubory ,,cookie,,

Stránky mohou používat „cookies“ za účelem zvýšení uživatelské spokojenosti. Webový prohlížeč uživatele umístí cookie na jeho pevný disk za účelem evidence. Uživatel může zamítnout používání cookie nebo požádat o upozornění na odesílání cookies. Pokud Uživatel zamítne používání cookies, bere na vědomí, že některé části stránek nemusí pracovat správně.

Jak nakládáme se shromážděnými informacemi

Společnost Star Insurance Group s.r.o. shromažďuje osobní údaje Uživatelů výhradně pro tyto účely:

Přizpůsobení uživatelského prostředí

Získané informace nám pomáhají porozumět, jak se Uživatelé chovají jako skupina, jakým způsobem využívají stránky a služby na nich poskytované.

Zlepšení stránek

Neustále se snažíme zlepšovat stránky na základě zpětné vazby, kterou od Uživatelů obdržíme.

Zlepšení služeb zákazníkům

Uživatelské údaje nám pomáhají lépe reagovat na požadavky a potřeby Uživatelů.

Na průběh uskutečnění

Zavazujeme se použít informace o Uživateli pouze ke službám, na kterých se usnesly obě strany, Uživatel a Star Insurance Group s.r.o.. Osobní informace nejsou poskytovány žádné třetí straně, s vyjímkou v rozsahu nezbytném pro poskytovanou službu.

Jak chráníme osobní údaje

Přijali jsme bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přístupu, změně, prozrazení či zničení osobních dat, například uživatelského jména, hesla, informací o obchodech a datech uložených Uživateli na Stránkách. Citlivá výměna dat mezi Uživatelem a Stránkami je zprostředkovaná přes SSL zabezpečený komunikační kanál, který je kódován a chráněn digitálním podpisem.

Sdílení vašich osobních údajů

Nechceme prodávat, obchodovat ani pronajímat osobní údaje našich Uživatelů třetím stranám. Vyhrazujeme si právo sdílet obecné demografické informace, které nejsou spojeny s konkrétními osobními údaji Uživatelů, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými osobami nebo inzerenty. Můžeme využít třetích poskytovatelů služeb, kteří nám pomohou provozovat naše podnikání nebo správu činnosti pro náš prospěch, např. zasílání newsletterů nebo průzkumů. Vyhrazujeme si právo sdílet informace s těmito třetími stranami pro omezené účely za předpokladu, že máme Vaše svolení.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na Stránkách najít reklamu nebo jiné informace našich obchodních partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů a jiných třetích stran. Nemáme kontrolu nad odkazy a obsahem reklam, které jsou na Stránkách a neneseme zodpovědnost za praktiky takto inzerované na Stránkách. Obsah těchto reklam může být neustále měněn stejně jako poskytovatel inzerovaných služeb. Tito poskytovatelé a tyto služby mohou mít svou vlastní politiku ochrany osobních dat a politiku služby zákazníkům. Prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně stránek, které jsou inzerované na našich Stránkách, je za podmínky, že webové stránky mají vlastní pravidla a politiky

Reklama

Reklamy vyskytující se na Stránkách mohou být doručovány uživatelům reklamními partnery, kteří mohou nastavovat cookies. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat reklamnímu serveru Váš počítač a sestavit neosobní profil Vaší osoby nebo osob, které počítač používají. Tyto informace umožní reklamnímu serveru poskytovat cílené reklamy, které by Vás mohly nejvíce zajímat. Tato politika ochrany osobních dat se nevztahuje na používání cookies jakékoliv reklamy.

Změny zásady ochrany osobních údajů

Společnost Star Insurance Group s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) kdykoliv. Pokud se tak stane, bude změněno datum aktualizace na konci této strany. Vyzýváme Uživatele k časté kontrole Zásad kvůli případným změnám, abyste zůstali informováni o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje, které shromažďujeme. Používáním Stránek souhlasíte s tím, že je Vaší odpovědností prohlížet pravidelně Zásady a být tak stále informováni o jejich změnách.

Váš souhlas se Zásadami

Používáním Stránek vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Stránky. Vaše další používání Stránek po zveřejnění změn Zásad bude považováno za souhlas s těmito změnami.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, postupy těchto stránek, kontaktujte nás

info@starinsurance.cz