O nás

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. bylo dne 2. září 2019 uděleno ze strany ČNB

    povolení k činnosti samostatného zprostředkovatele

Vznik

jsme nově vznikající a unikátní skupina pojišťovacích makléřů, která chce věci dělat jinak, než tomu je v daném oboru zvykem. Jsme ryze česká značka, vlastněna makléřskými společnostmi, které fungují v oboru již více jak 20 let

Poslání

naším posláním je hájit společné zájmy a přispět ke zkvalitnění pojišťovacích služeb při zachování absolutní nezávislosti našich členů

Vize

vytvoření unikátního modelu servisní organizace pro sdružení pojišťovacích zprostředkovatel, jako protiváhu posilujících makléřských skupin pro ochranu našich a Vašich obchodů

Co Vám nabízíme

staňte se členem nově vznikající a unikátní skupiny pojišťovacích makléřů

Obchodní růst

pomůžeme Vám k zajištění nadstandardních podmínek a služeb jak v oblasti marketingové podpory, v podmínkách odměňování a možnosti účasti na odborných seminářích

Podporu

díky zázemí, znalostem a velikosti zakládajících členů jsme Vám schopni poskytnout konzultace a podělit se o naše zkušenosti v případě řešení složitých pojistných programů a pojistných událostí

Vylepšení obchodní pozice

stanete se členem silného obchodního sdružení pojišťovacích zprostředkovatelů při zachování absolutní nezávislosti a možnosti čerpání výhod velkých makléřských společností

GDPR

pomůžeme Vám se zavedením právního rámce jako jsou podnikové směrnice, nepostradatelné dokumenty, šablony a tabulky týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Formuláře

pomůžeme Vám s implementací zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, poskytneme Vám vzory předsmluvních informací, záznamů z jednání, plných mocí, vzorů smluv a..

Poradenství

v problematice pojistného trhu a právní regulace v pojišťovnictví, jak novým zákonem o distribuci pojištění a zajištění tak i směrnicí o ochraně spotřebitele a v neposlední řadě zákonem proti praní špinavých peněz (AML)

Proč být s námi

  • Vylepšení obchodní pozice
  • Právní, ekonomické a organizační poradenství
  • Možnost účasti na odborných seminářích
  • Nadstandardní podmínky odměňování
  • Konzultace a odborná pomoc

Společenská odpovědnost
STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.
pomáhá potřebným

2021

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. podobně jako v minulosti, tak i v letošním roce pomohla lidem v akutní nouzi. Následky ničivého tornáda se naše společnost rozhodla zmírnit peněžitým darem na konto postižené obce Lužice u Hodonína. Tento peněžitý dar byl určen na přímou pomoc občanů této tornádem zdevastované obce.

2019

Společnosti STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. se představuje v nové roli, ale přesně v duchu toho, co její představitelé říkají a k čemu se hlásí. STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. pomohla finančním darem občanům obce Lenora postiženým nedávným devastujícím výbuchem, který mnohé z nich zcela připravil o střechu nad hlavou. Starostovi obce Lenora panu Antonínovi Chrapanovi předali finančí dar p. David Voska (jednatel společnosti Activum, s.r.o. a člen STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.) a výkonný ředitel STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. p. Otto Hain.

Kde nás najdete

STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.

IČO: 077 49 589 se sídlem : U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C306444
Korespondenční adresa: BB Centrum - BUDOVA G Michelská 1552/58 141 00 Praha 4 - Michle